Pakiet Bezpieczna Rezerwacja

Oznacza:

PAKIET GWARANCJI Z TYTUŁU WCZESNEJ REZERWACJI:

GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY

Gwarancja najniższej ceny oznacza, że jeśli Klient w trakcie trwania sprzedaży oferty FIRST MINUTE Lato 2015 oznaczonej tym samym symbolem oferty znajdzie w ofercie Organizatora taką samą ofertę w niższej cenie, koszt pierwotnej rezerwacji zostanie pomniejszony o różnicę w cenie.

Pod pojęciem „tej samej oferty” należy rozumieć imprezę turystyczną, która spełnia następujące warunki: znajduje się w ofercie określonego Organizatora, uwzględnia te same świadczenia: termin pobytu, miejsce wylotu, hotel, typ i standard pokoju, wariant wyżywienia, ubezpieczenia, opłaty i ewentualne bonusy, związane z promocjami, uwzględnia tą samą konfigurację zakwaterowania i wiek uczestników.

Za dowód niższej ceny uważa się potwierdzenie dokonania rezerwacji wstępnej bezpośrednio u Organizatora bądź w biurze agencyjnym.

Powyższa gwarancja nie dotyczy ofert Organizatora publikowanych z oznaczeniem Last Minute i Last Second i innych promocji z bliskim terminem wylotu oraz okazjonalnych promocji specjalnych.

GWARANCJA NIEZMIENNEJ CENY

Klienci, którzy zarezerwują w okresie trwania promocji imprezę z katalogu LATO 2015, otrzymają gwarancję niezmienności ceny wycieczki, co oznacza, że nie będą musieli dokonywać dopłat do zarezerwowanej wycieczki w przypadku ew. zmiany jej ceny z powodu: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak opłaty lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrostu kursów walut.

Każdorazowo przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe należy zapytać o warunki gwarancji niezmienności ceny, gdyż może się zdarzyć, iż w niektórych przypadkach będzie ona dodatkowo płatna, zwłaszcza po terminie obowiązywania ofert First Minute.

Gwarancją niezmienności ceny nie są objęte dodatkowe opłaty, ponoszone na miejscu lub też na granicy jak koszty wiz czy biletów wstępu. Przy zakupie ofert 21 dni przed wyjazdem nie ma możliwości zmiany ceny ze strony organizatora i gwarancja niezmiennej ceny obowiązuje zawsze.

GWARANCJA ZMIANY REZERWACJI

W przypadku wiekszości ofert FIRST MINUTE LATO 2015 Klienci, którzy dokonają rezerwacji w okresie trwania promocji na życzenie mogą dokonać zmiany w rezerwacji bez opłaty manipulacyjnej.

Prawo do jednorazowej zmiany rezerwacji obowiązuje zwykle nie później niż na 40 dni przed datą wylotu, jednak ostateczny termin i mozlwiość zmiany określa organizator wyjazdu. W tym okresie można zmienić termin wyjazdu, jego długość, kierunek, hotel, typ pokoju, a także lotnisko wylotowe na dowolną inną ofertę LATO 2015. Możliwa jest również zmiana danych uczestników wyjazdu. Szczegółowe warunki, zakres i możliwości zmian na rezerwacji określone są przes organizatora wyjazdu. Również zmiany dokonywane są na warunkach obowiązujących zgodnie z ofertą organizatora wyjazdu.

Każdorazowo przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe nalezy zapytać o warunki gwarancji zmiany rezerwacji, gdyż może się zdarzyć, iż w niektórych przypadkach będzie ona niedostepna w ofercie danego organizatora lub będzie to usługa dodatkowo płatna, zwłaszcza po terminie obowiązywania ofert First Minute.

ZOBOWIĄZANIE UPRAWNIAJĄCE DO WYMIANY USŁUGI TURYSTYCZNEJ W PRZYPADKU ANULACJI IMPREZY TURYSTYCZNEJ PRZEZ ORGANIZATORA

PAKIET BEZPIECZNA REZERWACJA uprawnia do wymiany na usługi turystyczne świadczone przez organizatorów, dostępnych w Biurze Podróży 123wakacje, z wyłączeniem oferty biletów lotniczych, w przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie organizatora usług turystycznych lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, zaś odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło przed rozpoczęciem podróży samolotem lub autokarem przewoźnika lotniczego lub autokarowego realizującego transport uczestników imprezy turystycznej do miejsca świadczenia danej usługi turystycznej lub w przypadku imprezy turystycznej realizowanej z dojazdem własnym kiedy odwołanie nastąpiło przed rozpoczęciem pierwszej doby hotelowej w ramach umowy o świadczenie usług turystycznych.

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI ON-LINE

123wakacje umożliwia dokonywanie wpłat on-line przelewem bankowym na numer konta wakacje.pl lub kartą kredytową za pośrednictwem bezpiecznym systemu płatności online udostępnianych przez większość organizatorów, których oferty dostępne są w biurze podróży 123wakacje. Bezpieczeństwo transakcji gwarantowane jest przez wyspecjalizowane firmy ecard.pl, payu, dotpay, lub bank, w którym posiadają Państwo konto.

Każdorazowo przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe nalezy zapytać o możliwość i warunki dokonywania płatności on-line, gdyż może się zdarzyć, iż w niektórych przypadkach usługa będzie niedostępna w ofercie danego organizatora lub będzie to ona dodatkowo płatna.

PEŁNE UBEZPIECZENIE

UBEZPIECZENIE ze 100% zwrotem wpłaconej kwoty w przypadku REZYGNACJI

W przypadku wystąpienia okręlonych przyczyn losowych występują rezygnacje z wyjazdu lub w trakcie pobytu konieczne jest wcześniejszego powrotu, zapewniamy naszym Klientom zabezpieczenie ze 100% zwrotem wpłaconej kwoty w przypadku REZYGNACJI z imprezy turystycznej.

Ubezpieczenie to w przypadku części ofet FIRST MINUTE dostępne jest GRATIS lub po uiszczeniu 19,90 złotych od osoby. W przypadku pozostałych sytuacji ubezpieczenie to można wykupić za 2,6% całkowitej wartości umowy. Szczegółowe warunki ubezpieczenia dostępne są w biurze podróży 123wakacje.