Gwarancja najniższej ceny

123wakacje gwarantuje Państwu najniższą cenę na rynku !

Oferty turystyczne touroperatorów dostępnych w naszym biurze sprzedajemy z gwarancją najniższej ceny.

Oznacza to, że w momencie dokonywania rezerwacji w żadnym miejscu (biura własne touroperatorów, biura agencyjne, portale internetowe) nie można zarezerwować takiej samej wycieczki taniej niż w Biurze Podróży 123wakacje lub na stronie internetowej www.123wakacje.com.pl

Sformułowanie taka sama wycieczka oznacza: ten sam dzień wyjazdu i powrotu, dokładnie ten sam środek transportu, to samo miejsce wyjazdu i miejsce powrotu, identyczny typ pokoju, ta sama ilość i wiek zakwaterowanych osób, ten sam rodzaj wyżywienia, ten sam organizator, ten sam kod oferty, nadany przez organizatora.

Gwarantujemy najniższą cenę, bo mamy pewność, że oferujemy wszystkie produkty touroperatorów w najniższej dopuszczalnej przez nich cenie. Honorujemy wszystkie promocyjne oferty cenowe touroperatorów i nie stosujemy żadnych dopłat rezerwacyjnych do produktów touroperatorów.

Gwarancja najniższej ceny obejmuje oferty turystyczne sprzedawane przez 123wakacje, których dostępność, świadczenia zawarte w cenie oraz ostateczna cena muszą zostać każdorazowo pisemnie potwierdzone (e-mailem lub faksem) przez konsultanta.

Klient, który dokonał zakupu imprezy turystycznej w 123wakacje.com.pl i który znalazł w tym samym dniu taką samą ofertę turystyczną w innym biurze podróży w niższej cenie, otrzyma voucher wakacyjny o wartości 50 zł do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy na następną podróż z 123wakacje.com.pl.

Gwarancja najniższej ceny obowiązuje wyłącznie w dniu zakupu imprezy turystycznej w 123wakacje i obejmuje wyłącznie imprezy, na które są wciąż wolne miejsca. Za datę zakupu imprezy turystycznej uważa się dzień dokonania rezerwacji imprezy.

Za dowód wystąpienia różnicy w cenie uznaje się zaświadczenie wystawione przez inne biuro podróży, zawierające jego dokładne dane adresowe, datę wystawienia, pieczątkę i podpis pracownika biura, potwierdzające, że usługa turystyczna cechująca się określonymi świadczeniami i warunkami opisanymi powyżej jest dostępna w tym biurze podróży, w danym dniu po określonej cenie, niższej niż cena zapłacona przez klienta tego samego dnia w 123wakacje. Dowód zaistnienia różnicy w cenie powinien być przesłany do 123wakacje faksem na numer 858755211 lub e-mailem na adres biuro@123wakacje.com.pl w dniu zakupu imprezy turystycznej.

Gwarancja najniższej ceny nie dotyczy krótkoterminowych obniżek cen dokonanych przez touroperatora po dokonaniu rezerwacji przez Klienta, przyznawanych niezgodnie z prawem upustów, programów lojalnościowych, kart stałego klienta, czy innych wspólnych akcji promocyjnych touroperatora i biur podróży. Gwarancja najniższej ceny nie dotyczy wzrostów cen wprowadzanych przez organizatorów w przypadku wykupienia imprezy bez gwarancji stałej ceny.

123wakacje zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie Gwarancja Najniższej Ceny.