Cookies

Co to jest plik „Cookie”?

“Cookies” (Ciasteczka) sÄ… to pojedyncze, maÅ‚e pliki tekstowe, wysyÅ‚ane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalajÄ… na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronÄ™, która je utworzyÅ‚a. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostÄ™pu do innych plików znajdujÄ…cych siÄ™ na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowa korzysta z plików cookie?

Pliki “cookie” używane na stronie internetowej wykorzystywane sÄ… do nastÄ™pujÄ…cych celów :\r\nzapamiÄ™tywnia zawartoÅ›ci koszyka / notesu ofert ;\r\nstatystyki serwisu\r\nzapamiÄ™tywania ustawieÅ„ stanu wyszukiwarki co ma na celu uÅ‚atwienie użytkownikowi nawigacji po stronie www ;\r\nzapamiÄ™tywania stanu zalogowania użytkownika w celu integracji z systemem generowania ofert offertex ;\r\nStosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu dziaÅ‚ania witryny.Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować siÄ™ z użytkownikiem za poÅ›rednictwem poczty, maila czy telefonu ani nie przechowujemy w Ciasteczkach danych osobowych.\r\nWiÄ™cej informacji na temat plkiów cookies można znaleść pod linkiem : Cookies / Ciasteczka\r\nÅ»yczymy miÅ‚ego korzystania z serwisu.